ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

  • ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Fiilen bakımını gerçekleştirdiği kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli raporu olan kişilerin sosyal güvencesi olmayan yakınlarına(anne veya baba) muhtaçlık sınırı .... TL göz önünde bulundurularak Vakıf Mütevelli Heyetinin kararıyla aylık .....TL aylık bağlanır.  

Ayrıca boşanma durumunda mahkeme tarafından velayetin verildiği kişi, velayet belgesi ile başvuruda bulunulabilir.