SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ TANIYALIM

  • TARİHÇESİ

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüştür.

09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmış, böylece Fon idaresi bu tarihte kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.

Fon idaresinin, Genel Müdürlük olarak yapılandırılması ile mevcut sosyal yardım programlarının ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunan vatandaşlara daha etkin ve daha hızlı bir şekilde ulaştırılması amaçlanmıştır.

                Kurum, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Devletimizin en önemli sosyal yardım ve himaye kuruluşu olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü; gerek yurt çapında sürdürdüğü yardım faaliyetleri ile sosyal güvencesi olmayan yoksul, kimsesiz, muhtaç ve düşkün vatandaşlarımıza gerekse istihdam odaklı mesleki eğitim ve proje destekleri ile işsiz, eğitimsiz vatandaşlarımıza ilişkin devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Bu sorumlulukları aktarılan kaynaklarla 3294 sayılı kanun kapsamında ülkemizdeki tüm il ve ilçede oluşturulan ve başkanlıklarını illerde Valilerin ilçelerde ise Kaymakamların yaptığı 1000 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları  (SYDV) yerine getirmektedir. Sosyal yardımların hedef kitlesi söz konusu yasa ile belirlenmiş olup, fakir ve muhtaç vatandaşlardan oluşmaktadır. Bu vatandaşlarımıza temel ihtiyaçlarının (gıda, eğitim, yakacak, barınma, sağlık, gibi) karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmakta, ayrıca çalışabilir durumda bulunanların üretken hale getirilmesine yönelik olarak proje destekleri vermektedir.

3294 sayılı kanunun Amacı; Fakru Zaruret İçinde Ve Muhtaç Durumda Bulunan Vatandaşlar İle Gerektiğinde Her Ne Suretle Olursa Olsun Türkiye'ye Kabul Edilmiş Veya Gelmiş Olan Kişilere Yardım Etmek, Sosyal Adaleti Pekiştirici Tedbirler Alarak Gelir Dağılımının Adilane Bir Şekilde Tevzi Edilmesini Sağlamaktır.

Bu Kanun Kapsamında Yardımlar Vakıf Mütevelli Heyetinin Kararı İle Yapılmaktadır. Tüm Yardımlarda muhtaçlık sınırı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin, aylık net tutarının 1/3 ‘ü  (2016 yılı için 423,58 TL-2017 yılı için henüz belirlenmemiştir) baz alınmaktadır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığında mülkî idare amirleri Vakfın tabii başkanı olup, İllerde Belediye Başkanı, Defterdar, İl Millî Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Tarım müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Müftüsü,2 adet sivil toplum kuruluş başkanı,2 adet muhtar ve İl Genel Meclis üyelerinin seçmiş olduğu 2 adet hayırsever vatandaş,

İlçelerde Belediye Başkanı, Mal Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, sağlık bakanlığının İlçe üst görevlisi, varsa İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Müftüsü,1 adet sivil toplum kuruluş başkanı,2 adet muhtar ve 2 adet hayırsever vatandaş vakfın yönetim organı Mütevelli Heyetini oluşturur.

1986 yılında yürürlüğe giren 3294 sayılı kanun kapsamına bağlı olarak Kırıkkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı kurulmuştur.

Vakıf Başkanlığımıza aylık gönderilen periyodik pay ile  her hafta yapılan Vakıf Mütevelli Heyeti toplantılarında fakir ve muhtaç olan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda yardım yapılmaktadır